Κατάστημα: Πλ. Κορνάρου

Πλ. Κορνάρου 43, Κεντρική Αγορά